ติดต่อเรา

เลขที่ 10 (ชั้น 7-8) ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

CRM@osi-bkc.in.th

+66 2286 7242

+66 2286 7214, +66 2286 7215