เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตาม ความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย GMP รวมถึงปรับปรุง คุณภาพผลิตภัณฑ์ระบบการบริหารคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้

  • การส่งมอบให้ตรงเวลาและถูกต้อง 100% ทุกเดือน
  • ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตไม่เกิน 1.8% ของยอดผลิตรวม
  • ความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 85% ขึ้นไป
  • ฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี 100%

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (OSI) เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ (สหพัฒนพิบูล) เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการผลิต และจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ทางยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ความเชื่อมั่น

Typography

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing

Typography

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing

Typography

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing

Typography

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing

Typography

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing

Typography

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing