เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตาม ความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย GMP รวมถึงปรับปรุง คุณภาพผลิตภัณฑ์ระบบการบริหารคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้

  • การส่งมอบให้ตรงเวลาและถูกต้อง 100% ทุกเดือน
  • ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตไม่เกิน 1.8% ของยอดผลิตรวม
  • ความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า 85% ขึ้นไป
  • ฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี 100%

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (OSI) เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ (สหพัฒนพิบูล) เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการผลิต และจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ทางยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ความเชื่อมั่น

ได้รับมาตรฐานโรงงานยาสูงสุด PIC/S

เครือสหพัฒน์

ประกอบธุรกิจกว่า 30 ปี

ผลิตยา/อาหารเสริม หลากหลายรูปแบบ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ทันสมัย

จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ