C.U. Dent ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกับ โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซี.ยู เดนท์ เอ็นเทอร์ไพรส์ (C.U.DENT)
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็น Business Partnership กับบริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (OSI) เพื่อศึกษา วิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน