บริษัท โอสถ อินเตอร์ มอบน้ำยาบ้วนปาก C20
แก่ผู้รับบริการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

   ช่องปากเป็นเสมือนประตูด่านแรกที่ต้องทักทายกับผู้คน
จะเป็นอย่างไรหากกลิ่นปาก
เป็นปัญหาก่อนที่จะพบเจอนัดสำคัญ
บริษัท โอสถ อินเตอร์ ร่วมบริจาค
น้ำยาบ้วนปาก C20
แก่ผู้เข้ารับบริการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯจังหวัดร้อยเอ็ด
เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขของทุกคน

ภาพกิจกรรม

 

บริษัทโอสถ อินเตอร์ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก C20

ให้กับประชาชนทั่วไปที่มารับบริการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ 
ทั้งหมด 4 อำเภอ ได้แก่ สุวรรณภูมิ, เกษตรวิสัย, โพนทอง, เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอบคุณภาพจาก : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว