โอสถ อินเตอร์ฯร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์

แก่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน

 

บริษัท โอสถ อินเตอร์ ร่วมออกบูธและบริจาคผลิตภัณฑ์

บริษัทโอสถ อินเตอร์ ร่วมออกบูธและบริจาคผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก C20
ให้กับประชาชนทั่วไปที่มารับบริการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 
ที่มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพจาก หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว