Categories:

ASPREX 300

Contains
Acetylsalicylic Acid 300 mg

Type : Enteric-Coated Tablet
Color : White
Pack size : 50 x10’s (Strip) บรรจุแพ็คละ 1 กล่อง
Shelf life : 2 years

ข้อบ่งใช้:
ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจ หรือเส้นเลือดสมอง ต้านการอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อนจากโรครูมาตอยด์ หรือโรคอื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Contains
Acetylsalicylic Acid 300 mg

Type : Enteric-Coated Tablet
Color : White
Pack size : 50 x10’s (Strip) บรรจุแพ็คละ 1 กล่อง
Shelf life : 2 years

ข้อบ่งใช้:
ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจ หรือเส้นเลือดสมอง ต้านการอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อนจากโรครูมาตอยด์ หรือโรคอื่น ๆ