Categories:

M.P.OSOTH 7.5

Contains
Meloxicam 7.5 mg

Type : Tablet
Color : Yellow
Pack size : 10 x10’s (Strip) บรรจุแพ็คละ 1 กล่อง
Shelf life : 4 years

ข้อบ่งใช้:
บรรเทาอาการปวด ลดไข้ ลดการอักเสบ
ใช้รักษาอาการ ได้แก่ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
โรคข้ออักเสบเนื่องจากการเสื่อมของข้อเฉียบพลัน
โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึด การรักษาระยะยาว
ในผู้ป่วยสูงอายุ ในผู้ป่วยที่ท􀁤ำการล้างไต

ขนาดยาที่แนะนำ:
วันละ 7.5 mg วันละ 1-2 ครั้ง
(โปรดอ่านเอกสารก􀁤ำกับยาอย่างละเอียดก่อนใช้ยา
หรือใช้ตามแพทย์สั่ง)

รายละเอียด