รวมใจแบ่งปัน
100 โรงพยาบาล
ทั่วไทย

บริษัทในเครือสหพัฒน์และประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคเงินโครงการรวมใจแบ่งปัน 100 โรงพยาบาลทั่วไทย

ยอดรวมบริจาค 4,500,000 บาท
โดยได้มีพิธีมอบอุปกรณ์ให้กับรพ.ชุมชนขนาดเล็ก
จำนวน 100 โรงพยาบาล
ตั้งแต่ 15-28 ตุลาคม 2562 ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

   สามารถติดตามรายละเอียด
  และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วย
ในกิจกรรม
ครั้งต่อไป
ได้ที่ Facebook page

  รวมใจแบ่งปัน 100 รพ.ทั่วไทย