Categories:

P-VATE

Contains

Each 100 gm

Clobetasol Propionate 0.05 g

Type :  Cream

Color : White

Pack size :

5 g บรรจุแพ็คละ 12 กล่อง

15 g บรรจุแพ็คละ 12 กล่อง

500 g บรรจุแพ็คละ 1 กระปุก

Shelf life : 3 years

ข้อบ่งใช้ :

ใช้ในโรคผิวหนังที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่น ๆ รักษาโรคผิวหนังที่ตอบสนองต่อยาในกลุ่ม corticosteroid ที่มีฤทธิ์แรงในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น

  1. โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) ไม่รวมสะเก็ดเงินชนิด wide spread plaque
  2. โรคผิวหนังอักเสบแบบ recalcitrant eczemas, lichen planus
  3. โรคผิวหนังอื่น ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อยาในกลุ่ม corticosteroid ชนิดที่มีความแรงน้อยกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

Contains

Each 100 gm

Clobetasol Propionate 0.05 g

Type :  Cream

Color : White

Pack size :

5 g บรรจุแพ็คละ 12 กล่อง

15 g บรรจุแพ็คละ 12 กล่อง

500 g บรรจุแพ็คละ 1 กระปุก

Shelf life : 3 years

ข้อบ่งใช้ :

ใช้ในโรคผิวหนังที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่น ๆ รักษาโรคผิวหนังที่ตอบสนองต่อยาในกลุ่ม corticosteroid ที่มีฤทธิ์แรงในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น

  1. โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) ไม่รวมสะเก็ดเงินชนิด wide spread plaque
  2. โรคผิวหนังอักเสบแบบ recalcitrant eczemas, lichen planus
  3. โรคผิวหนังอื่น ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อยาในกลุ่ม corticosteroid ชนิดที่มีความแรงน้อยกว่า