Categories:

M.P.OSOTH 15

Contains
Meloxicam 7.5 mg

Type : Tablet
Color : Yellow
Pack size : 1×10’s (Strip) บรรจุแพ็คละ 10 กล่อง
10 x10’s (Strip) บรรจุแพ็คละ 1 กล่อง
500’s บรรจุแพ็คละ 1 กระปุก
Shelf life : 4 years

ข้อบ่งใช้:
บรรเทาอาการปวด ลดไข้ ลดการอักเสบ
ใช้รักษาอาการ ได้แก่ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
โรคข้ออักเสบเนื่องจากการเสื่อมของข้อเฉียบพลัน
โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึด การรักษาระยะยาว
ในผู้ป่วยสูงอายุ ในผู้ป่วยที่ทำการล้างไต

ขนาดยาที่แนะนำ:
วันละ 15 mg วันละ 1 ครั้ง
(โปรดอ่านเอกสารกำกับยาอย่างละเอียดก่อนใช้ยาหรือใช้ตามแพทย์สั่ง)

Description